محمود حیدری سرپرست فدراسیون سوارکاری شد

به گزارش پایگاه خبری پایش روز به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، با حکم سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، محمود حیدری به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری معرفی شد. در حکم سجادی خطاب به محمود حیدری آمده است: انتظار می‌رود ضمن انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع […]

به گزارش پایگاه خبری پایش روز به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، با حکم سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، محمود حیدری به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری معرفی شد. در حکم سجادی خطاب به محمود حیدری آمده است: انتظار می‌رود ضمن انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابی رئیس فدراسیون اقدام کنید.
محمود حیدری در کارنامه خود سابقه سرپرستی فدراسیون سوارکاری و سرپرستی هیأت سوارکاری استان تهران را دارد و از خانواده سوارکاری می باشد.