کشف ۴۶۱ کیلو موادمخدر از یک متهم در قم/ متهم دستگیر شد

معاون دادستان قم با اشاره به سوابق قبلی متهم با عناوین قدرت نمایی با چاقو، نزاع دسته جمعی و ضرب و جرح بیان داشت: با رصد چند ماهه پلیس مبارزه با مواد مخدر در خصوص فعالیت گسترده این متهم در امر تهیه و توزیع مواد مخدر و همکاری پلیس اطلاعات و امنیت استان و صدور […]

معاون دادستان قم با اشاره به سوابق قبلی متهم با عناوین قدرت نمایی با چاقو، نزاع دسته جمعی و ضرب و جرح بیان داشت: با رصد چند ماهه پلیس مبارزه با مواد مخدر در خصوص فعالیت گسترده این متهم در امر تهیه و توزیع مواد مخدر و همکاری پلیس اطلاعات و امنیت استان و صدور و پیگیری دستورات قضایی، این میزان مواد مخدر به همراه چند فشنگ اسلحه شکاری و اسپری فلفل و مدرک جعلی در بازرسی از منزل متهم در شهر قم کشف و ضبط و متهم دستگیر شد.
ملیحی بیان داشت: در تحقیقات اولیه متهم مدعی شده است که این موادمخدر را از یکی از تولیدکنندگان گراس که در یک استان همجوار کشت گراس داشته، تهیه کرده است.