نقش اشتغال و تولیدات خانگی در تحقق شعار سال(تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها)

برای پی بردن به اهمیت موضوع،  اشاره به این حدیث نورانی نبی مکرم اسلام (ص) بس که می فرمایند: کاد الفقر ان یکون کفرا  یعنی چه بسا که فقر در جامعه منجر به کفر گردد. در واقع منجر به بزرگترین آسیب فردی و اجتماعی شود.اهمیت مسائل اقتصادی و تأثیر آن در مسائل فرهنگی و اجتماعی […]

برای پی بردن به اهمیت موضوع،  اشاره به این حدیث نورانی نبی مکرم اسلام (ص) بس که می فرمایند: کاد الفقر ان یکون کفرا  یعنی چه بسا که فقر در جامعه منجر به کفر گردد. در واقع منجر به بزرگترین آسیب فردی و اجتماعی شود.اهمیت مسائل اقتصادی و تأثیر آن در مسائل فرهنگی و اجتماعی موضوعی است که در دین مبین اسلام و مکتب اهل بیت (ع) به طور قابل ملاحظه ای به آن پرداخته شده و راهکارهای متعددی اعم از راهکارهای فکری و عقیدتی تا راهکارهای اجرایی و عملی  از سوی ذوات مقدس معصومین (ع) به عموم مسلمانان ارائه شده است.  در کنار این  درجه از اهمیت  در مکتب اسلام همچنین چند سالی است شاهد  هستیم که  از سوی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب مبتنی بر تفکر اصیل اسلامی  و شیعی موضوع کشور تحت الشعاع مسائل اقتصادی قرار گرفته و شعار های چند سال اخیر معظم له حول این موضوع قرار گرفته است.اگر چه بهبود مسائل اقتصادی کشور و اصلاح وضعیت معیشتی مردم به خصوص مستضعفین از ابتدای انقلاب اسلامی در درجه اهیت قرار داشته و دارد . از موضوع اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی تا مسأله تولید ، رونق تولید، جهش تولید و شعار امسال که تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گویای اهمیت این مسأله است در واقع یک خط سیر منسجم به هم تنیده در راستای یک تفکر عظیم اقتصادی برآمده از متن صریح تفکر اسلامی که در نهایت منجر به اصلاح مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه و کشور خواهد شد. اما در باره شعار امسال با عنوان تولید، پشتیباتی ها و مانع زدایی ها که در ادامه همین خط سیر اقتصادی چند سال اخیر می باشد باید بیان کرد نقش مردم و نقش شهروندان در جهت تحقق و اجرای این شعار درکنار نقش دستگاه های دولتی و حاکمیتی نقش به سزا و پر اهمیتی می باشد. این نقش مردمی ابعاد مختلفی دارد که هریک از آنها دارای ویژگی خاص خود می باشد از اعتماد به تولید داخلی و حمایت از صنعت داخل کشور  تا بی توجهی کردن به  تولیدات خارجی در صورت وجود مشابه داخلی،همگی گویای اهمیت این نقش ویژه هستند.اما آنچه در اینجا و در این مجال اندک می خواهیم به آن اشاره داشته باشیم موضوع تولیدات خانگی و مشاغل خانگی هستند که به نوعی زیرمجموعه  تولید داخلی بوده و  پرداختن به آن و تلاش در جهت توسعه آن در واقع نوعی حمایت از تولید داخلی محسوب می گردد. در واقع شاید علیرغم اینکه در بعضی از جوامع سنتی و روستایی ما ، موضوع اشتغال خانگی و تولیدات خانگی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد اما باید اعتراف کرد که این مسأله یعنی شناخت شهروندان از اهمیت مشاغل  و تولیدات خانگی یا همان  تجارت سنتی  خانگی جایگاه واقعی خود را در اجتماعات شهری ما ندارد. موضوعی که می تواند همچون کشورهای دیگر تبدیل به یک صنعت مستمر و پایدار شود به ویژه در کنار  صنعت توریسم و گردشگری و ترکیب شدن با آن و همچنین پیوندش یعنی پیوند تولیدات خانگی بومی با مسأله تجارت بین المللی و صادرات، نقش بسیار پر اهمیتی در زمینه حمایت از تولید داخلی خواهد داشت.

نکته مهم در این میان نقش تاثیر گذار شهرداری های کشور و حوزه های اجتماعی این نهاد به عنوان یک نهاد مردمی که برنامه های متعددی جهت ارتقاء وضعیت اجتماعی و فرهنگی شهر ها دارند، نقشی چشمگیر و محوری می باشد. به ویژه کلانشهر مقدس قم که با توجه به وجود بارگاه نورانی کریمه اهل بیت (ع) و مسجد مقدس جمکران، قطب گردشگری معنوی و زیارت در کشور و حتی خاورمیانه بوده و امکان این وجود دارد که  ظرفیت عظیم حضور زائرین را  با سیاست عرضه و معرفی تولیدات خانگی بومی هم سو و هم راستا  نمود.

با توجه به برنامه ها و  سیاست های مختلف در زمینه های  گردشگری، توریسم، برپایی نمایشگاه های دائمی و فصلی و برنامه های متنوع دیگری که در سیاستها و برنامه های شهرداری ها به ویژه شهرداری کلانشهر ها وجود دارد، این نهاد می تواند تاثیر قابل توجهی در شناساندن و نهادینه کردن این صنعت مغفول مانده شهری یعنی صنعت تولیدات خانگی  و در نهایت توسعه و گسترش آن ایفا نماید. که در نهایت شاهد شکوفایی اقتصادی شهر و به دنبال آن شاهد کاهش آسیب های اجتماعی موجود در سطح شهر باشیم.

مجتبی بستان

رییس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی شهرداری قم