باقری:

  کانادا تنها کشوری در دنیا بود که اجازه برگزاری انتخابات را نداد

پایش روز - سرپرست وزارت امور خارجه گفت: ما تنها یک کشور در دنیا داشتیم که اجازه نداد ایرانیان عزیز از حق رای خودشان استفاده کنند آن هم کشور کانادا است.