تمامی محصولات کشاورزی الگوی کشت استان قم کود یارانه ای دریافت میکنند

پایش روز - مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم بمناسبت هفته جهاد کشاورزی اعلام کرد به تمامی محصولات کشاورزی مطابق با الگوی کشت استان ، کودهای شیمیایی ازته یارانه ای تخصیص داده شده است .

به گزارش پایگاه خبری پایش روز ، حسین زند اظهار کرد : در راستای اجرای طرح برنامه الگوی کشت استان به تمامی محصولات کشاورزی اعم از زراعی ، باغی ، گلخانه ای و گیاهان دارویی ، ابلاغی سازمان جهاد کشاورزی استان ، کودهای اوره یارانه ای تخصیص داده شده است .

وی بیان داشت : در حال حاضر برنامه الگوی کشت استان قم شامل ۹۴ نوع محصول کشاورزی در سطح بیش از ۷۵ هزار هکتار میباشد .

زند با اشاره به وضعیت مطلوب تامین و تدارک کودهای یارانه ای استان افزود : از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۵ هزار تن انواع کودهای شیمیایی یارانه ای ازته ، فسفاته و پتاسه برای استان قم تدارک شده است .

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم گفت : از ابتدای سالجاری تاکنون حدود ۲ هزار تن انواع کودهای یارانه ای در بخش کشاورزی توزیع و مصرف گردیده است و در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰  تن انواع کودهای مذکور در انبار های تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان جهت تامین به موقع نیاز کشاورزان عزیز و بهره برداران بخش کشاورزی ذخیره سازی شده است .

مهندس زند در ادامه اذعان داشت استان قم در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷ هزار تن انواع کودهای یارانه ایی توزیع کرده که این عدد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۹ هزار تن رسید. در سال ۱۴۰۲ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم حدود ۱۸ هزار تن انواع کودهای کشاورزی یارانه ایی بین کشاورزان زحمت کش استان قم توزیع کرده است.

زند در پایان بیان کرد : شبکه رسمی توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان شامل ۲۱ کارگزار توزیع نهاده های کشاورزی میباشد که کودهای شیمیایی یارانه ای از طریق این شبکه و با قیمت های مصوب و تحت کنترل و نظارت کامل به مصرف کشاورزان و از طریق حواله های الکترونیکی توزیع میگردد .