محرومیت ۲۰روزه مدیرعامل پرسپولیس از تمام فعالیت‌های فوتبالی

پایش روز - رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس، با دستور موقت کمیته اخلاق، به‌مدت ۲۰ روز از تمام فعالیت‌های فوتبالی محروم شد.

 در رأی صادره کمیته اخلاق آمده است: نظر به تقاضای دیوان تحقیقات و با عنایت به محتویات پرونده، مدارک، مستندات و گزارش‌های واصله علیه آقای رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مبنی بر تخلف اخلاقی وی باتوجه به اینکه این نوع رفتار نقض آشکار قوانین و مقررات اخلاقی محسوب می‌شود که به تمامیت و اعتبار فوتبال کشور لطمه وارد می‌کند و این‌که صدور حکم نهایی درباره وی مستلزم تکمیل تحقیقات مقدماتی است، لذا بنا به اهمیت موضوع به‌استناد مواد ۲۳ و ۶۵ آیین‌نامه کمیته اخلاق، دستور موقت دایر بر منع فعالیت نامبرده در حوزه فوتبال صادر شده و بر این اساس اعلام می‌شود وی به‌مدت ۲۰ روز تا صدور رأی نهایی محروم از هرگونه فعالیت فوتبالی خواهد بود.

رأی صادره ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به ایشان قابل اعتراض در کمیته استیناف است.

به گزارش تسنیم درویش شب گذشته در برنامه تلویزیونی خطاب به سمیعی سرپرست باشگاه استقلال گفته بود: «باید لهجه‌تان را عمل می‌کردید» و به‌دلیل همین جمله محروم شده است.