بهبود تغذیه گیاهی، گام موثر افزایش کمی و کیفی انواع محصولات کشاورزی

پایش روز - مدیر روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم گفت : این شرکت با ارائه یارانه کود و سبد کودی کامل، نقش مهمی در حمایت از کشاورزان استان و تولید پایدار گندم ایفا می‌کند. این شرکت با هدف افزایش بهره‌وری و راندمان تولید، گام‌های موثری در راستای خودکفائی کشور در زمینه ی این محصول استراتژیک برداشته است.

در همین راستا مهندس براتی مسئول روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم گفت : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، همواره در تلاش بوده است تا با تامین و توزیع بموقع نهاده‌های کودهای پایه کشاورزی، و ترویج دانش فنی مصرف این نهاده ها به کشاورزان ایرانی، در مسیر تولید پایدار گندم یاری رساند. در سالی که گذشت، به مدد همت و تلاش بی‌وقفه کشاورزان و حمایت‌های دولت، با تامین بموقع و توزیع گسترده و مصرف قابل توجه کودهای پایه کشاورزی ، شاهد خودکفایی در تولید گندم بودیم که این دستاورد بزرگ، مرهون زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه همه دست‌اندرکاران این زنجیره می‌باشد.
وی افزود : همانطور که میدانید یکی از مهمترین عواملی که میتواند منجر به افزایش کمی و کیفی انواع محصولات کشاورزی شود ، بهبود تغذیه گیاهی است . هر چقدر تغذیه گیاهی بهتر و هدفمند تر انجام شود ، نتیجه حاصل از آن در بهبود کمی و کیفی محصول آن بهتر خواهد بود . در بحث تغذیه گیاهی ، یکی از آیتم های مهم و تاثیر گذار ، مصرفی مکفی و متعادل انواع کودهای شیمیایی بخصوص کودهای فسفاته و پتاسه است. با توجه به شرا یط خاصی که استان به لحاظ تنش های آب و هوایی دارد ، تغذیه گیاهی اهمیت پیدا میکند و باید به آن توجه ویژه ای شود . ما در سه سال گذشته با اقدامات ترویجی که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان انجام دادیم و با تدارک و فراهم نمودن سبد کودی کامل حدود ۱۶ هزار تن انواع کودهای پتاسه و فسفاته ازطریق شبکه رسمی توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درسطح استان (کارگزاری های توزیع نهاده های کشاورزی) توزیع و دربخش کشاورزی استان مصرف گردید، و درنتیجه توانستیم عدد بسیار خوبی از مصرف ترکیب مناسب کودها را داشته باشیم . این اقدامات باعث شد که استان قم در سال های اخیر رتبه برتر در مصرف بهینه و متعادل و ترکیب مناسب کودی در سطح کشور را به دست آورد .
تعهد به توسعه پایدار کشاورزی در استان قم
مسعود براتی ادامه داد : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در کنار حمایت از کشاورزان، به توسعه پایدار کشاورزی در استان نیز توجه دارد. این شرکت از روش‌های کشاورزی پایدار مانند کشت کم‌خاکورزی، استفاده از کودهای آلی و آبیاری بهینه حمایت می‌کند. این روش‌ها به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست کمک می‌کنند.

مسئول روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در آخر به نقش مهم این شرکت در تامین کودهای یارانه ای کشاورزی اشاره کرد و گفت : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با ارائه خدمات متنوع و هدفمند، به عنوان یاری‌گر کشاورزان استان در مسیر تولید پایدار گندم و خودکفائی کشور عمل می‌کند. تعهد این شرکت به توسعه پایدار کشاورزی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای بخش کشاورزی استان قم و ایران است.