جشنواره هنری شهرنگار در قم برگزار می شود

پایش روز - مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم گفت: به‌منظور تأمین طرح و اجرای رنگ‌آمیزی المان‌های مناسـبتی ایام نوروز و ماه مبارک رمضان جشنواره هنری شهرنگار در قم برگزار می‌شود.
به گزارش واحد خبر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم پیام جوادیان با اشاره به ضرورت تعامل با هنرمندان و استفاده از ظرفیت‌های هنری استان در بهبود سیما و منظر شهر گفت: ایـن رویداد فرصـتی اسـت بـرای تعامـل بـین هنرمنـدان و شهروندان در جهت ترویج فرهنگ، آداب و آیین‌های ایرانی و اسلامی و خلق نشانه‌هایی برای ایجاد هو یـت اجتمـاعی، فرهنگـی و مذهبی شهر قم.

مدیرعامل سامان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم با اشاره به اهداف این رویداد افزود: ایجاد مشارکت حداکثری هنرمندان، دستیابی به طرح‌های نو و خلاقانه در طراحی و رنگ‌آمیزی المان‌های شهری جهت استفاده در فضای عمومی شهر، ایجاد زمینه تحرک، پویایی، شادابی و نشاط بیشتر هنرمندان و ایجاد فضای همدلی، هم‌افزایی، تعامل فرهنگی و اجتماعی و تبادل دانش و مهارت بین هنرمندان از جمله اهداف برگزاری این رویداد است.

جوادیان طراحی گرافیکی المان گنجشک، المان ماه و المان طوبی را از بخش‌های مختلف این جشنواره بر شمرد و ادامه داد: در این رویداد به مفاهیم ماه مبارک رمضان، نوروز و بهار پرداخته خواهد شد و آثاری که به ارتباط بصری مناسب با مخاطب و شهروندان توجه داشته باشند و قابلیت اجـرا در فضـای شـهری مدنظر قـرار دهند پذیرفته خواهند شد.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم در پایان افزود: هنرمندان و علاقه‌مندان جهت شرکت در این رویداد هنری و اطلاع از شرایط آن می‌توانند به تار نمای www.QOMparks.ir مراجعه نمایند.