سخنگوی شورای اسلامی شهر قم:

آزادیخواهان جهان به پویش”من کنار غزه ام” بپیوندند

پایش روز - سخنگوی شورای اسلامی شهر قم گفت: همه آزادیخواهان جهان به پویش"من کنار غزه ام" بپیوندند.

روح الله امراللهی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جنایات اخیر صهیونیست‌ها در کشتار بی‌رحمانه کودکان اظهار داشت:اتفاقی که دارد امروز در فلسطین اشغالی می‌افتد در قرن‌های اخیر بی سابقه بوده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم افزود: تقریبا تمام دولت‌های متخاصم اگر اتفاق و جنگی را آغاز کردند چه در میانمار و سارایوو، نسل کشی‌ها اتفاق افتاده است به هیچ عنوان به خودشان اجازه نداده‌اند این را به عنوان یک کلمه و اتفاق به گردن بگیرند و این حادثه را بیان کنند.
وی تصریح کرد: با کمال تاسف برای اولین بار در فلسطین اشغالی کودک چند روزه را شهید می‌کنند و عوامل اجرایی، اسم این کودک را بمب ساعتی متحرک بیان می‌کنند این تراژی است و سکوت در مقابل این تراژدی قطعا مستوجب غذاب الهی است.
امراللهی بیان کرد:آه مظلومان قطعا می‌چرخد و به مصدر خودش برمی‌گردد و همه آدم‌ها و ان جی او های مردم نهاد و سازمان های فرهنگی و سازمان های صلح و دوستی اگر در این اتفاق و تراژی هولناک سکوت کنند قطعا مورد عذاب الهی قرار می گیرند.
وی عنوان کرد: امروز با شرایطی که غزه پیدا کرده و بدون آب و امکانات است در حالی که ۶۱۰ هزار تفر جمعیت مستقیم با قطع آب روبرو هستند این اتفاق اگر ادامه پیدا کند و سیل شهدا و آدم هایی که مظلومانه آسیب می بینند یکی از اتفاقاتی است که آیندگان، کسانی را که در این دوران زندگی کردند و این موضوع را محکوم نکردند را قطعا محکوم و تقبیح می‌کنند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد:انتظار این است همه مردمان و ادیان و همه سازمان‌های مختلف بیایند و در کنار غزه قرار بگیرند، امرز در کنار غزه بودن فقط مرتبط به اعراب و مسلمانان نیست و مربوط به همه مردم جهان است.
وی گفت:امروز انسانیت در قربانگاه غزه در حال ذبح شدن است و اگر امروز مردمان جهان به این ظلم و کشتار اعتراض نکنند قبح کودک کشی در جهان فرو می ریزد و هر ظالمی در هر زمانی به خودش اجازه می‌دهد هر نوع جنایتی را رقم بزند.
امراللهی افزود:اگر این شرایط ادامه یابد تمام نظریات گفتگوی ادیان فرو می پاشد و همه نظرات و دیدگاههای صلح دوستی و نوع دوستی و انسانیت تحت شعاع قرار می‌گیرد و مخدوش می شود، امروز ادامه این فاجعه بزرگ در غزه به همه انسان های ظالم در آینده اجازه می دهد دست به هر نوع جنایتی بزنند.
وی تصریح کرد: اگر این شرایط ادامه یابد سازمان های بین المللی جهانی از سازمان ملل متحد و همه سازمان های فرهنگی، هویتشان و ماموریتشان تحت شعاع قرار می‌گیرد و مخدوش می شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: ادامه این اتفاق که هر روز یک بیمارستان به طور مستقیم مورد حمله قرار بگیرد و بیش از ۱۰۰۰ نفر که در آن بیمار و کودک هستند مورد ضربات مستقیم موشک قرار بگیرد اتفاقی است که آیندگان ما را نمی‌بخشند و ما را محکوم می کنند که در این دوران زندگی کردیم این اتفاقات رقم خورده و ما کاری نکرده ایم.
وی بیان کرد:از همه مردمان جهان و از همه آزادی خواهان و تمامی سازمان‌های نوع‌دوست و انسان‌های آزاده تقاضا می‌کنم به پویش من در کنار غزه‌ام بپیوندند و با این پویش جلوی ادامه این ظلم تراژدی را بگیرند.