بیش از ۶۰ میلیارد ریال از تسهیلات بدون سود مشاغل خانگی توسط پست بانک استان قم جذب نگردیده و به تهران برگشت داده شد

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان قم ضمن اعلام برنامه دولت محترم افزایش ظرفیت‌های اشتغال های کسب و کارهای خانگی تا سهم ۲۰ درصد سهم اشتغال کشور است گفت در حال حاضر آمار استان قم حدود ۳.۵ درصد می باشد و این روند با افزایش اعتبارات سالانه بصورت پلکانی برنامه ریزی شده است.

سید حسین میرهادی –  مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان قم ضمن اعلام برنامه دولت محترم افزایش ظرفیت‌های اشتغال های کسب و کارهای خانگی تا سهم ۲۰ درصد سهم اشتغال کشور است گفت در حال حاضر آمار استان قم حدود ۳.۵ درصد می باشد و این روند با افزایش اعتبارات سالانه بصورت پلکانی برنامه ریزی شده است.
وی گفت کاهش نرخ بیکاری فصل بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل ( از ۹/۴ به ۸/۵ درصد) و همچنین افزایش نرخ مشارکت فصل بهار سال جاری به مدت مشابه سال قبل ( از ۳۷/۱ به ۳۷/۴درصد ) می باشد.
وزیری راد افزود در بیشتر کشورهای پیشرفته تا ۳۴ درصد سهم مشاغل به کسب و کارهای خانگی اختصاص داده شده است لذا متاسفانه در طی این مسیر در کشور ، بعضی از موسسات عامل در همراهی برنامه ها کوتاهی نموده و عملا هم باعث عدم تحقق برنامه ها شده و از سوی دیگر باعث ایجاد نارضایتی مردم می‌شوند .
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم با اعلام اینکه تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۱ به ۴ بانک عامل کشاورزی ، توسعه تعاون ، رفاه کارگران و پست بانک اختصاص یافته گفت تسهیلات ۱ میلیارد ریالی در رسته های صنعتی ، کشاورزی ، گردشگری ، فرهنگی و … به افراد دارای شرایط بصورت بدون سود بانکی و با کارمزد ۴ درصد و تقسیط ۶۰ ماهه میباشد که به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌گردد
این مقام مسئول با انتقاد از عدم پرداخت کامل تسهیلات مورد تعهد توسط پست بانک قم اعلام کرد از ۴ بانک عامل ۳ بانک کشاورزی ، توسعه تعاون و رفاه کارگران بالغ بر ۱۰۰ درصد اعتبار مورد تعهد را پرداخت نموده اند و پست بانک تنها بانکی که حدود ۴۰ درصد پرداخت تسهیلات داشته است.
وزیری راد با بیان اینکه تعداد ۲۴۲ طرح به مبلغ ۱۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان به پست بانک قم ارسال گردیده افزود تعهدات پست بانک ۱۰۶ میلیارد بوده که تعداد طرح های اجرا شده ۹۱ طرح حدود ۴۵میلیارد ریال یعنی ۴۰ درصد از تعهدات مصوب می باشد لذا متاسفانه ۶۰ میلیارد ریال حدودا ۶۰ درصد از اعتبارات سال ۱۴۰۱ به متقاضیانی که تشکیل پرونده را ایجاد و مدارک آنها تکمیل است پرداخت نشده است.
مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان قم افزود مدیران پست بانک قم در خصوص عدم پرداخت ۶۰ درصد تسهیلاتی که در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال داشته اند باید پاسخگوی مردم قم باشند.
وزیری راد گفت متقاضیانی که در سال ۱۴۰۱ تشکیل پرونده داشته هنگام مراجعه به پست بانک در سال ۱۴۰۲ شاهد ایجاد نوبت بندی های مجدد چند ماهه هستند که با روند اشتغالزایی استان مطابقت نداشته و باعث افول رتبه استان در جدول کشوری می‌گردد.