درراستای اجرای مصوبه کمیسیون ایمنی راه‌های استان قم عملیاتی شد: طرح احداث سی (۳۰) باب پارکینگ اضطراری در آزادراه قم- تهران

به گزارش پایگاه خبری پایش روز به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم، رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده‌ای شهرستان قم از اجرای طرح احداث سی باب پارکینگ اضطراری در آزادراه قم-تهران خبرداد. حسین برقراری ضمن اعلام خبر فوق افزود: ارتقا ایمنی و تسهیل ترافیک آزادراه قم- […]

به گزارش پایگاه خبری پایش روز به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم، رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده‌ای شهرستان قم از اجرای طرح احداث سی باب پارکینگ اضطراری در آزادراه قم-تهران خبرداد.

حسین برقراری ضمن اعلام خبر فوق افزود: ارتقا ایمنی و تسهیل ترافیک آزادراه قم- تهران، که از مهمترین محورهای ارتباطی در اتصال ۱۷ استان به مرکز کشور است دراولویت وظایف اداره کل متبوع قرارداشته و دارد.

وی ادامه داد: به منظورصیانت و تامین ایمنی این محور جاده‌ای، درطول سال نسبت به اجرای پروژه هایی درقالب پیمانی و امانی، همچون روکش آسفالت، خط کشی، نصب نیوجرسی مفصلی، آرامسازی و…اقدام می شود.

برقراری اجرای طرح راه بخشنده را درزمره اقدامات امانی اداره متبوع به منظور ارتقا ایمنی این محور دانست و گفت: طرح راه بخشنده با حذف صدها شاخه گاردیل، حفاظ بتنی، خاکریز حائل و …درطول آزادراه قم- تهران اجرایی شد.

وی درتوضیحی تکمیلی درخصوص این طرح گفت: غالب گاردریل‌ها و دیگر حفاظ‌ها ی ایمنی جاده‌ای درنقاط پرتگاهی و مقاطعی درطول راه نصب و مستقر می شوند که درصورت انحراف خودرو از مسیر اصلی، امکان سقوط و واژگونی خودرو محتمل یاشد.

برقراری ادامه داد: با اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی، تسطیح حرایم، اجرای خاکریزهای حائل و… می توان نسبت به ایمن سازی محیطی درطول راهها اقدام و درصورت انحراف خودرو از شدت خسارات وارده به میزان چشمگیری کاست.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده‌ای شهرستان قم دربخش دیگری از بیانات خود درخصوص اجرای طرح راه بخشنده درآزادراه قم- تهران گفت: از دیگر آیتم های ملحوظ درکاهش حوادث جاده‌ای، فراهم نمودن مکانی جهت توقف و استراحت کاربر است که این مهم با عنایت به بازدیدهای میدانی پلیس راه محترم و مصوبه کمیسیون ایمنی راههای استان ، درقالب احداث ۳۰(سی) باب پارکینگ اضطراری در طول آزادراه قم- تهران درحال پی گیری است.

حسین برقراری یادآور شد: تا کنون پنج  باب پارکینگ اضطراری درطول آزادراه قم- تهران احداث شده که ان شا… تا پایان سال با احداث ۲۵ باب پارکینگ اضطراری دیگر، جمع آنها در این محور به ۳۰(سی) پارکینگ، یعنی درهر پنج کیلومتر یک باب،  بالغ خواهد شد.

وی حذف صدها شاخه گاردریل و پایه درطول ۱۳ کیلومتر از آزادراه قم- تهران را درقالب طرح راه بخشنده، امری مهم درراستای تامین ایمنی و کاستن از شدت خسارات وارده به کاربر و خودرو دانست و تاکید کرد: با حذف گاردریل‌ها و دیگر حفاظ‌های موجود، ضمن افزایش ضریب ایمنی، شاهد صرفه جویی درهزینه‌ها و هدفمند نمودن اعتبارات خواهیم بود.

برقراری درخصوص تعداد عوامل اجرایی وماشین آلات فعال دراین طرح عنوان کرد: ۱۵ نفر عوامل فنی- اجرایی ضمن بهره مندی از ۸ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری( سنگین، نیمه سنگین و سبک)، به انجام این پروژه مشغول می باشند.