بیانیه انجمن صنفی مدیران مطبوعات و رسانه‌های استان قم در مورد انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات

انجمن صنفی کارفرمایی مدیران مطبوعات و رسانه‌های استان قم به عنوان تشکلی صنفی با محوریت دفاع و پیگیری حقوق صنفی و حرفه‌ای رسانه‌ها و خبرنگاران استان، فعالیت خود را از مدتی قبل آغاز کرده و بر مبنای حمایت از اعضا و صنف رسانه و در موقعیت‌های مربوط به این حرفه، نظرات تخصصی خود را از […]

انجمن صنفی کارفرمایی مدیران مطبوعات و رسانه‌های استان قم به عنوان تشکلی صنفی با محوریت دفاع و پیگیری حقوق صنفی و حرفه‌ای رسانه‌ها و خبرنگاران استان، فعالیت خود را از مدتی قبل آغاز کرده و بر مبنای حمایت از اعضا و صنف رسانه و در موقعیت‌های مربوط به این حرفه، نظرات تخصصی خود را از باب مشورت و توصیه، اعلام می‌کند.
بر این اساس و در آستانه برگزاری «نوزدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات» ضمن دعوت از همه مدیران رسانه‌ها برای شرکت حداکثری در این انتخابات، با توجه به اعلام نامزدی جمعی از خبرگان و افراد خوشنام رسانه‌ای، انجمن صنفی کارفرمایی مدیران مطبوعات و رسانه‌های استان قم اقدام به بررسی سوابق، عملکرد و برنامه‌های هر یک از ایشان کرده و با نگاه تخصصیِ، مجموعه‌ی همه این موارد را در کنار هم برای رسیدن به گزینه مطلوب مورد ارزیابی قرار داد.
این انجمن در نهایت و پس از برگزاری چندین جلسه مشورتی و با احترام به شأن و جایگاه رسانه‌ای و تخصصی همه نامزدهای این دوره انتخابات به خصوص پیشکسوتان عرصه مطبوعات، آقای هادی دریس را به عنوان مطلوب‌ترین گزینه اهالی رسانه برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات پیشنهاد می‌کند.
از جمله دلایل این پیشنهاد به اهالی رسانه می‌توان به مواردی همچون «در دسترس بودن بیشتر نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت» از سوی رسانه‌های مستقر در استان‌ها، عدم سیاسی‌کاری در سوابق قبلی، دغدغه‌مندی برای تمام اعضای صنف رسانه، نگاه جامع به رسانه‌ها در گستره وسیع جغرافیایی ایران و عدم تمرکز بر رسانه‌های پایتخت و برنامه‌های تحول‌گرا با رویکرد تغییر مثبت به نفع رسانه‌ها اشاره کرد.
همچنین با توجه به استقرار حدود ۴۰۰ رسانه دارای مجوز و فعال در استان قم در کنار صدها نفر از رسانه‌ها و مدیران مسئول فرهیخته در سراسر ایران عزیز، حضور نماینده‌ای از این جمع در هیأت نظارت بر مطبوعات، رویکردی نوین و مقوم حضور جدی‌تر رسانه‌های همه استان‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای خواهد بود. انجمن صنفی مدیران مطبوعات و رسانه‌های استان قم در بیانیه‌ای ضمن دعوت به حضور حداکثری در نوزدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات، گزینه پیشنهادی خود را اعلام کرد.

انجمن صنفی کارفرمایی مدیران مطبوعات و رسانه‌های استان قم به عنوان تشکلی صنفی با محوریت دفاع و پیگیری حقوق صنفی و حرفه‌ای رسانه‌ها و خبرنگاران استان، فعالیت خود را از مدتی قبل آغاز کرده و بر مبنای حمایت از اعضا و صنف رسانه و در موقعیت‌های مربوط به این حرفه، نظرات تخصصی خود را از باب مشورت و توصیه، اعلام می‌کند.
بر این اساس و در آستانه برگزاری «نوزدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات» ضمن دعوت از همه مدیران رسانه‌ها برای شرکت حداکثری در این انتخابات، با توجه به اعلام نامزدی جمعی از خبرگان و افراد خوشنام رسانه‌ای، انجمن صنفی کارفرمایی مدیران مطبوعات و رسانه‌های استان قم اقدام به بررسی سوابق، عملکرد و برنامه‌های هر یک از ایشان کرده و با نگاه تخصصیِ، مجموعه‌ی همه این موارد را در کنار هم برای رسیدن به گزینه مطلوب مورد ارزیابی قرار داد.
این انجمن در نهایت و پس از برگزاری چندین جلسه مشورتی و با احترام به شأن و جایگاه رسانه‌ای و تخصصی همه نامزدهای این دوره انتخابات به خصوص پیشکسوتان عرصه مطبوعات، آقای هادی دریس را به عنوان مطلوب‌ترین گزینه اهالی رسانه برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات پیشنهاد می‌کند.
از جمله دلایل این پیشنهاد به اهالی رسانه می‌توان به مواردی همچون «در دسترس بودن بیشتر نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت» از سوی رسانه‌های مستقر در استان‌ها، عدم سیاسی‌کاری در سوابق قبلی، دغدغه‌مندی برای تمام اعضای صنف رسانه، نگاه جامع به رسانه‌ها در گستره وسیع جغرافیایی ایران و عدم تمرکز بر رسانه‌های پایتخت و برنامه‌های تحول‌گرا با رویکرد تغییر مثبت به نفع رسانه‌ها اشاره کرد.
همچنین با توجه به استقرار حدود ۴۰۰ رسانه دارای مجوز و فعال در استان قم در کنار صدها نفر از رسانه‌ها و مدیران مسئول فرهیخته در سراسر ایران عزیز، حضور نماینده‌ای از این جمع در هیأت نظارت بر مطبوعات، رویکردی نوین و مقوم حضور جدی‌تر رسانه‌های همه استان‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای خواهد بود.