مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم در جلسه کمیته سلامت اداری اداره کل تعاون بر از بین بردن گلوگاههای فساد در ادارات به عنوان یکی از بهترین راه حلهای برطرف نمودن گرفتاریهای عموم مردم، تأکید کرد.

دکمه بازگشت به بالا