سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان قم گفت: شورای فرهنگی اجتماعی با هدف ایجاد هماهنگی، چابکی، انسجام و وحدت رویه در برنامه های فرهنگی اجتماعی برای نخستین بار در این اداره کل تشکیل شد.

دکمه بازگشت به بالا