سردار کبیری‌پور:

پایش روز – وندالیسم و آشوب‌گرایی، راهبرد تحمیل باورهای غربی است/ مغزها میدان نبرد قرن بیست و یک هستند.

پایش روز - جانشین فرمانده سپاه استان قم ایجاد تضاد و وندالیسم در جامعه را از نتایج جنگ شناختی دانست و گفت: راهبرد وندالیسم و آشوب‌گرایی در جامعه، برای تثبیت باورها و هنجارهای تمدن غرب است. وقتی رفتار جامعه بسمت پذیرش عدم مطلوبیت‌ها و ناهنجاری‌ها سوق پیدا کند، جامعه دچار تضاد و دو قطبی می‌شود و نتیجه این تضاد، وندالیزم یا آشوب‌گرایی در جامعه است.

سردار مهدی کبیری‌پور در همایش جهاد تبیین بسیج اقشار و متخصصین استان قم، تغییر رویکرد از جنگ سخت به جنگ نرم و فرهنگی را نشانه عقب رفت راهبرد دشمن دانست و اظهار کرد: دشمنان ما حاضر به تحمل ایران اسلامی، حتی برای یک روز نیستند؛ ولی در فرآیند جنگ نرم، دشمن مجبور به صبوری است، چون تاثیرگذاری جنگ نرم و فرهنگی بلند مدت است و معمولا دیر به نتیجه می‌رسد.

جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) با بیان اینکه جنگ ترکیبی و شناختی از آخرین حربه‌های دشمن است و این حربه را نشانه افول توان و قدرت دشمن عنوان داشت و تصریح کرد: دشمن در جنگ ترکیبی و شناختی از تمام ابزارها استفاده می‌کند تا کشور را با نا امنی و عدم تعادل مواجه کند و با عملیات روانی و کار بر روی افکار و دستگاه‌ محاسباتی یکایک افراد جامعه، بر رفتار و روش فکر کردن آنها تأثیر بگذارد.

سردار کبیری‌پور با بیان ۲ تاثیر ناگوار جنگ شناختی در حوزه فردی و اجتماعی بیان داشت: پیامدهای فردی جنگ شناختی این است که بین رفتار و باورهای ما تضاد و تعارض ایجاد می‌شود و این تضاد ذهن‌ها را دچار اضطراب و هیجانات کاذب می‌کند.

وی افزود: کسی که درگیر این تضاد بشود، دو راه در پیش رو دارد، یا باید باورهایخود را انکار کند، یا باید رفتارهای غلطش را توجیه کند و این نفی باورها بسیار مورد تبلیغ رسانه‌های غربی است.

جانشین فرمانده سپاه استان قم با اشاره به پیامدهای منفی اجتماعی در جنگ شناختی ابراز داشت: وقتی رفتار بخشی از جامعه بسمت عدم مطلوبیت‌ها و ناهنجارها سوق پیدا کند، جامعه دچار تضاد و دوقطبی می‌شود و نتیجه این تضاد، وندالیزم یا آشوب‌گرایی جامعه است. این عدم تعادل باعث می‌شود که حاکمان مجبور به کوتاه آمدن از هنجارها، باور و آرمان‌ها شوند.

وی راهبرد مقابله با خباثت‌های دشمنان را در بعد سلبی، آشنایی با تکنیک‌های جنگ شناختی و سپس افزایش آگاهی‌ها و تثبیت باورها دانست و اذعان کرد: دشمن به‌دنبال تضعیف موانع و بازدارنده‌های درونی، مثل فطرت انسان است. لذا راهبرد مقابله با آن، تقویت باورها است تا در نتیجه‌ی آن، مهارها و موانع درونی و فطری ما تقویت بشود و این فاصله‌ و تضاد‌ها به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه راهبردهای مقابله با دشمن مستلزم تمرکز، اندیشه‌ورزی و تشکیل قرارگاه‌هایی بخصوص در زمینه رسانه و فضای مجازی که احصا کننده این موارد هستند، می‌باشد؛ یادآور شد: کسانی که مسلط به ابزار رسانه هستند باید توطئه‌ها و راهبرد‌های دشمن را آشکار کنند و دیگران را هم هوشیار سازند.

سردار کبیری‌پور گفت: راهبرد اصلی، تهاجمی و ایجابی ما در برابر این خباثت‌ها، ترویج فرهنگ و روحیه بسیجی، فرهنگ ایثار و گذشت، دل نبستن به مادیات، توجه بیشتر به حیات جاوید اخروی، ترویج رفتارهای الگو، مثل فعالیت گروه‌های جهادی است.

وی تاکید کرد: همه کارها باید با روحیه جهادی و با مشارکت همگانی انجام بشود.
روحیه‌ی بسیجی و جهادی فطرتا در همه‌ی افراد وجود دارد ولی غبار فتنه‌ها و سبک زندگی مادی‌گرای غرب، این روحیه را به فراموشی می‌سپارد. لذا مشارکت مردم در برنامه‌های خدمت‌رسانی و عام‌المنفعه، زمینه‌ساز ترویج و نهادینه شدن فرهنگ جهادی و تفکر بسیجی است.

جانشین سپاه استان قم در پایان تصریح کرد: مغزها میدان نبرد قرن بیست و یکم هستند، بایستی از طریق تبیین دستاوردها، واقعیت‌ها و تقویت باورهای دینی و اعتقادی، افکار و ذائقه‌ی مردم پاک‌نهاد ما، پاکسازی و مصون‌سازی بشود.