طلب ۴۸۶ میلیارد تومانی تامین اجتماعی از کارفرمایان قمی

محمد عاشوری افزود: هم‌اکنون به‌طور متوسط ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان توسط تامین اجتماعی استان در ۲ بخش بیمه‌ای و درمان قم هزینه می‌شود. وی اضافه کرد: علی‌رغم چالش‌های موجود در وصول منابع بیمه‌ای، با تدابیر اتخاذ شده در پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت تامین اجتماعی در قم تاخیر نداشته‌ایم که این مساله یک گام بزرگ […]

محمد عاشوری افزود: هم‌اکنون به‌طور متوسط ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان توسط تامین اجتماعی استان در ۲ بخش بیمه‌ای و درمان قم هزینه می‌شود.

وی اضافه کرد: علی‌رغم چالش‌های موجود در وصول منابع بیمه‌ای، با تدابیر اتخاذ شده در پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت تامین اجتماعی در قم تاخیر نداشته‌ایم که این مساله یک گام بزرگ در راستای ارائه خدمات به‌موقع است.

وی با اشاره به این‌که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه است و بدون دریافت حتی یک ریال از سوی دولت اداره می‌شود، ادامه داد: وصولی به‌موقع، ضامن پرداخت به‌موقع تعهدات بیمه‌ای و درمانی و به‌خصوص پرداخت مستمری به بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و بازماندگان است.

خدمات‌رسانی به جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی در قم از طریق چهار شعبه اصلی، ۲ شعبه اقماری و پنج واحد کارگزاری انجام می‌شود.

جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی قم افزون بر ۸۱۵ هزار نفر می‌رسد که از این تعداد، ۳۰۷ هزار و ۷۱۹ نفر بیمه شده اصلی و ۵۸ هزار و ۸۴۲ نفر مستمری‌بگیر اصلی هستند.