جلوگیری از ورود کود به بازار سیاه

به گزارش پایگاه خبری پایش روز زند گفت :در راستای دستورالعمل کنترل و نظارت بر تولید و توزیع کودهای شیمیایی یارانه ای در فرآیند پایش بازار، بازدید از شرکت های تولیدکننده کودهای شیمیایی و شبکه های رسمی توزیع کود در سطح استان توسط کارشناسان شرکت خدمات حمایتی ،جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  […]

به گزارش پایگاه خبری پایش روز زند گفت :در راستای دستورالعمل کنترل و نظارت بر تولید و توزیع کودهای شیمیایی یارانه ای در فرآیند پایش بازار، بازدید از شرکت های تولیدکننده کودهای شیمیایی و شبکه های رسمی توزیع کود در سطح استان توسط کارشناسان شرکت خدمات حمایتی ،جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  و تعذیرات حکومتی استان انجام می گیرد.

همچنین وی از بازدید مستمر کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از کارگزاری های رسمی فروش کودهای شیمیایی در سطح استان با حضور اعضای کمیته رصد و پایش خبر داد. این بازدید در راستای دستورالعمل کنترل و نظارت بر توزیع کودهای شیمیایی و بمنظور بررسی مغایرتهای موجود از قبیل عدم صدور فاکتور، کم فروشی، عدم تحویل نهاده، گرانفروشی، تخلف و…انجام می شود.

زند گفت: با توجه به شروع فصل کاشت محصولات پاییزه و آغاز فرآیند توزیع کود و سایر نهاده های کشاورزی ، اولویت اصلی ما توزیع عادلانه ی آن بین کشاورزان است. شرکت خدمات حمایتى کشاورزى به عنوان یکى از تشکیلات گسترده فعال وزارت جهاد کشاورزى با سابقه بیش از ۸۰ ساله در مجموعه دولت مى‌باشد که با هماهنگى و همکارى تنگاتنگ با معاونت‌ها، مدیریت‌ها، سازمان‌ها و بخش‌هاى ستادى و اجرایى با امکانات مجهز آزمایشگاهى و تحقیقاتى متولى تخصصی و قانونى و نماینده بازرسى اجرایى دولت در تهیه و تدارک، حمل و نقل، تهیه و توزیع انواع نهاده‌هاى کشاورزى است.