تقدیر مدیر کل امور اقتصادی و‌ دارایی استان قم از روابط عمومی های واحد های تابعه

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان قم، از اعضای این شورا بابت همکاری، هم‌افزایی و‌ هماهنگی در اطلاع رسانی و بازنشر خدمات و دستاوردهای وزارت اقتصاد و یکایک واحد های تابعه، تشکر کرد و‌ با اهدای لوح سپاس از زحمات […]

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان قم، از اعضای این شورا بابت همکاری، هم‌افزایی و‌ هماهنگی در اطلاع رسانی و بازنشر خدمات و دستاوردهای وزارت اقتصاد و یکایک واحد های تابعه، تشکر کرد و‌ با اهدای لوح سپاس از زحمات اعضای این شورا در زمان استقرار میز ارتباط مردمی در راستای سفر ریاست محترم جمهور تقدیر کرد.

مهدی فراهانی با اشاره به ثبت ۲۴ هزار درخواست مردمی برای اقتصاد و دارایی در سفر هیئت دولت به قم‌گفت: علی رغم کثرت مراجعات به میز ارتباطات مردمی وزارت اقتصاد، شاهد تکریم مردم، نظم و پاسخگویی متواضعانه به مراجعات مردمی بودیم که این تعامل و‌ هماهنگی، شایسته تقدیر و‌ تشکر از مدیران واحدهای تابعه، همکاران تحت مدیریتشان‌ و بویژه روابط عمومی هاست.