سرپرست اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم از افزایش پنجاه  درصدی ترددات نوروز۱۴۰۱ ، درسطح راههای استان قم خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم، سرپرست این اداره کل با ارائه آماری از تعداد خودروهای ورودی به استان قم، طی سفرهای نوروز ۱۴۰۱ ، اظهار داشت: طی بازه زمانی ده روزه( ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰ لغایت ۵ افروردین ماه ۱۴۰۱) بالغ بر یک میلیون و ۸۹۵ هزار […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم، سرپرست این اداره کل با ارائه آماری از تعداد خودروهای ورودی به استان قم، طی سفرهای نوروز ۱۴۰۱ ، اظهار داشت: طی بازه زمانی ده روزه( ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰ لغایت ۵ افروردین ماه ۱۴۰۱) بالغ بر یک میلیون و ۸۹۵ هزار و ۷۰دستگاه خودرو به استان قم وارد شده اند که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته( یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو) از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است .

حسین زنجیرانی فراهانی افزود: طی همین مدت ، افزون بر یک میلیون و ۸۲۸ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو به شهر قم وارد شده اند که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته( یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه )، ۵۴ درصد افزایش داشته است.

وی درادامه تصریح کرد: بیشترین میزان تردد ثبت شده، توسط سامانه های تردد شمار مرکز مدیریت راههای استان قم، مربوط به آزادراه تهران- قم با تعداد۶۲۰ هزارو ۸۴۶ دستگاه خودرو، اززمان شروع طرح نوروزی تاکنون بوده است.

زنجیرانی فراهانی محورهای آزادراه قم – تهران با تعداد تردد سیصد و۸۴ هزارو ۷۰ دستگاه خودرو، بزرگراه قم- سلفچگان با تعداد تردد سیصد و ۳۰ هزار و ۷۱۱ دستگاه خودرو را، هریک به ترتیب دیگر محورهای پرتردد استان طی بازه زمانی یاد شده عنوان و افزود: کمترین میزان تردد خودرو، که توسط سامانه های تردد شمار مرکز مدیریت راههای استان ثبت شده، هریک به ترتیب، مربوط به محور کوه سفید به قمرود با تعداد تردد ۱۷هزار و ۷۷۰ دستگاه خودرو، محور قمرود به کوه سفید با تعداد ۱۸ هزار و ۲۹۷ دستکاه خودرو، و بزرگراه دستجرد- سلفچگان با تعداد بیست و دوهزار و ۹۵۱ دستگاه خودرو بوده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم دربخش دیگری از این گزارش به تعداد مسافر جابجا شده توسط ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای مسافر طی ایام نوروز ۱۴۰۱ ( ۲۵ اسفند لغایت ۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ ) اشاره و افزود: درمجموع بیش از ۵۴هزار و ۱۸۹ نفر مسافر، طی مدت اشاره شده توسط ناوگان عمومی، اعم از اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه، با مبدا قم ( درون استانی – برون استانی) جابجا شده اند.

حسین زنجیرانی فراهانی  افزود: نگاه آماری به جابجایی این تعداد مسافر( ۵۴ هزار و ۱۸۹ نفر)  توسط ناوگان عمومی، طی نوروز ۱۴۰۱، و مقایسه آن با مدت مشابه  سال گذشته( ۳۷ هزار و ۵۴۴ نفر) از رشد ۴۴ درصدی خبر می دهد .

وی درادامه به تعداد مسافران جابجا شده توسط ناوگان عمومی به تفکیک نوع ناوگان پرداخت و مطرح کرد: بیشترین تعداد مسافرجابجا شده طی ایام نوروز ۱۴۰۱، توسط ناوگان اتوبوسی به میزان ۳۷ هزارو ۵۸۱ نفر صورت گرفته است.

نجیرانی فراهانی افزود: طی همین مدت ۱۱ هزارو ۲۶۷ نفرمسافر توسط ناوگان مینی بوس و ۵ هزار و ۳۹۱ نفر نیز به وسیله ناوگان سواری کرایه جابجا شده اند.